BLOG

Seninjong

Ambyar

Saka siring kulon Karang Klethak kaprungu suara dumeling. Sajake, ana wong duwe gawe ing Dhusun Kemiri, dhusun tanggane Kapitrukan. Sing padha tirakatan ing Kapitrukan banjur padha mat-matan...